Nawigacja

O SZKOLE

Historia szkoły

          Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych istnieje od 1936 roku. Ma ciekawą historię i bogatą tradycję. Powstała dzięki staraniom i środkom mieszkańców wsi. W czasie II wojny światowej pełniła rolę szpitala polowego dla żołnierzy uczestniczących w walkach nad rzeką Bzurą w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

W latach 1995- 1996 z inicjatywy ówczesnego dyrektora – pani M. Chlebnej została rozbudowana, a w listopadzie 1996 roku nadano jej zaszczytne imię Bohaterów Walk nad Bzurą. Kolejne 10 lat to okres zagospodarowywania terenów wokół szkoły, wzbogacania bazy dydaktycznej oraz przygotowania do nadania szkole sztandaru. Dnia 8 września 2006 roku w 70 rocznicę istnienia szkoły i w święto jej Patrona odbyło się uroczyste poświęcenie i nadanie szkole sztandaru.

Szkoła współpracuje z szerokim gronem zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji. Organizuje uroczystości lokalne (festyn rodzinny, festyn sportowy, zabawa karnawałowa), imprezy szkolne (andrzejki, mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka) oraz akademie patriotyczne, religijne i okolicznościowe.

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć lekcyjnych, dbają o wysoki poziom nauczania, uczestniczą w kursach doskonalących.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i talenty, zdobywają wysokie miejsca w konkursach rejonowych  ogólnopolskich.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
    Szewce Nadolne 14
    99-311 Bedlno
    woj. łódzkie
  • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć