Nawigacja

RODO

Informacja o Administratorze spełnienie obowiązku informacyjnego RODO

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem pozyskanych danych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szewce Nadolne 14, tel. 24 383 00 44,                            e-mail: spszewcenad@op.pl.
 • Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskanych danych jest Pani Jolanta Rosół – dyrektor szkoły, tel.24 383 00 44, e-mail: spszewcenad@op.pl.
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza  w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.
 • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, podmiot, któremu powierzono dane.
 •  Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich                     i organizacji międzynarodowych.
 • Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • przenoszenia pozyskanych danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO
 • Podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  Szewce Nadolne 14
  99-311 Bedlno
  woj. łódzkie
 • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć