Nawigacja

 • DLA BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

  6 września w naszej szkole obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Bohaterów Walk nad Bzurą. Już od początku tygodnia nauczyciele wraz z uczniami i ich rodzicami czynili przygotowania do tej uroczystości.

  W piątek zawitali do nas m.in. przyjaciel szkoły dh Ludwik  Zalewski, ksiądz Stanisław Kosiacki - proboszcz parafii w Orłowie, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, podporucznik Roman Królikowski i starszy sierżant Krzysztof  Słowiński z jednostki wojskowej ze Sklęczek, prezes Koła Łowieckiego „Łoś” w Kutnie Łukasz Borkowski, Wojciech Paluchowski ze Stowarzyszenie Historyczne pułk 37, radny Powiatu Kutnowskiego Marek Drabik, sołtysi z sołectwa Szewce Nadolne - Jan Wojciechowski oraz Szewce Owsiane - Sławomir  Dominiak. Wspólnie z nauczycielami i uczniami w uroczystości brali udział rodzice i inni członkowie rodzin.

  Dyrektor szkoły Jolanta Rosół przywitała zgromadzonych, poprosiła księdza St. Kosiackiego o błogosławieństwo i modlitwę powszechną. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy starali się przybliżyć uczniom czasy II wojny światowej.

  Uczniowie z kl. I, VI, VII i VIII pod kierunkiem pań Anny Zawiślak i Agnieszki Miedzińskiej zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny poświęcony Bohaterom Walk nad Bzurą. Piękny taniec z flagą zaprezentowali także zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą z Imielna.

  Kolejna część obchodów Święta Patrona Szkoły była związana z konkursami. Pani Dorota Mroziewicz przygotowała dla uczniów z klas V-VIII Patriotyczną Krzyżówkę Matematyczną, zaś pani Agnieszka Miedzińska przedstawiła prezentację multimedialną o Patronie Szkoły, a następnie został przeprowadzony wśród uczniów klas IV – VIII Konkurs o Patronie. Dzieci z zaangażowaniem rozwiązywały karty konkursowe. W międzyczasie pozostali wspólnie śpiewali piosenki żołnierskie i patriotyczne.

  Korzystając z przepięknej pogody, uczestnicy uroczystości przenieśli się na teren przyszkolny, by uczestniczyć w Narodowym Czytaniu. Oczom przybyłych ukazała się ALEJA NOWEL. Tutaj przy stanowiskach kolejnych tytułów książek uczniowie na kocach wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi czytali nowele polskich pisarzy. Na stanowiskach można było również podziwiać zaprojektowane przez uczniów okładki do czytanych utworów.

  Wśród zieleni znajdowało się także bardzo ciekawe stanowisko. Tam pan Wojciech Paluchowski ze Stowarzyszenie Historyczne pułk 37 pięknie prezentował się w mundurze. Opowiadał o przywiezionych rekwizytach oraz o przebiegu Bitwy nad Bzurą. Uczniowie chętnie słuchali, zadawali pytania, z ciekawością oglądali broń.

  Nie zabrakło  tego wrześniowego dnia pysznych ciast upieczonych przez mamy, waty cukrowej, grochówki oraz dzika z kaszą przygotowanego przez Koło Łowieckie „Łoś”.

  Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania obchodów Święta Patrona Szkoły, serdecznie dziękujemy.

 • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  2 września 2019 uczniowie znów zawitali w progi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą. Serdecznie przywitała ich dyrektor szkoły Jolanta Rosół. Zwłaszcza pierwszoklasistów, którzy przy wsparciu nowej wychowawczyni p. Anny Zawiślak przedstawili się wszystkim. Ich pierwsza prezentacja została nagrodzona "rogami obfitości", które zakupiono z funduszy Rady Rodziców. Dumni rodzice najmłodszych uczniów chętnie pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

   

  Inauguracja nowego roku szkolnego utrzymana była w podniosłym nastroju ze względu na towarzyszącą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przy asyście  Pocztu Sztandarowego (Patrycja Lickowska, Gracjan Znajewski, Anna Kowalczyk) odśpiewano hymn państwowy, zaś uczennice z klasy VI (Alicja Fabiańska, Julia Igielska, Aleksandra Janicka, Natalia Ratajczyk, Weronika Ratajczyk) pod kierunkiem p. A. Miedzińskiej i Anny Zawiślak zaprezentowały montaż słowno-muzyczny upamiętniający tych, którzy wzięli czynny udział w obronie Polski.

  Następnie dyrektor szkoły przedstawiła kadrę nauczycielską, zaś p. E. Zacharków zwróciła się do uczniów i rodziców z prośbą o zachowywanie bezpieczeństwa w domu, drodze do szkoły i ze szkole. Przypomniała o niebezpiecznych sytuacjach. Zachęcała do większej samodzielności, odpowiedzialności ale przede wszystkim do ostrożności.

  Na zakończenie uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami. Podzielili się swoimi wrażeniami po wakacjach i z uśmiechem zaczęli myśleć o kolejnych dniach w szkole.

 • INFORMACJA

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
  w Szkole Podstawowej

  im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  odbędzie się 2 września o godz. 8.30

  w Wiejskim Domu Kultury w Szewcach Nadolnych.

 • Zajęcia adaptacyjne

  w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w dniach 29-30.08.2019 r. w godzinach 10.00 - 12.00.

 • Wakacyjne zagadki i łamigłówki

  Zachęcamy uczniów klas 1-4 oraz 5-8 do wzięcia udziału w konkursie wakacyjnym Zagadki i łamigłówki matematyczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu po dostarczeniu poprawnych odpowiedzi. Życzymy miłej zabawy.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

             19 czerwca w sali wiejskiej w Szewcach Nadolnych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

              Głównym punktem uroczystości było pożegnanie ósmoklasistów. Szesnaścioro uczniów klasy VIII opuściło tego dnia mury Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Złożyli ślubowanie absolwenta obiecując „dbać o honor i tradycje szkoły, zawsze przestrzegać zasady „fair - play", zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu, zawsze pracować sumiennie i uczciwie oraz czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju”. Mamy nadzieję, że obietnicy dotrzymają.

                  Podczas swojego wystąpienia przeprosili „za wszystkie kłopoty i przykrości,  za lekcje kiepsko odrobione, za rozmowy, za zaśmiecanie klasy”.

            Dziękowali pani dyrektor, wychowawcy, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata, za troskę, za uśmiech, za serdeczne słowa, ale i za słuszny gest zniecierpliwienia, za wprowadzenie w nowy świat wiedzy, za wszystkie słowa im poświecone, za zdarte gardła i oczy zmęczone, za chwile zwątpienia i załamania”.

              W tym szczególnym dla nich dniu słowa podziękowania skierowali również do  swoich rodziców. Dziękując im za dar życia, miłość i troskę, poczucie bezpieczeństwa, gotowość słuchania , zrozumienie, przyjemność i ból dzielony z nimi, wypowiadane czasami stanowcze „NIE”. Zapewnili, że uczynią wszystko, by nie zawieść ich oczekiwań. Nie obyło się przy tym bez emocji i wzruszeń. Poleciały łzy i łamały się głosy.

              Ósmoklasiści kilka słów powiedzieli także młodszym kolegom. Podziękowali im za wspólnie spędzony czas oraz za wiele miłych wspomnień. Obiecali im, że będą na nich czekać w nowych szkołach.

              Życzymy im, aby dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych, a lata nauki w nich były nie tylko okresem wytężonej pracy, ale również czasem zawierania pięknych przyjaźni i kształtowania bogatej osobowości. Pragniemy, aby mądrze wykorzystywali zdobytą w naszej szkole wiedzę i umiejętności. Mamy nadzieję, że umożliwi im one realizację życiowych planów marzeń.

              Pamiętajcie drodzy ósmoklasiści, że:
  „Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego co robisz.”

   

              Podczas  uroczystości zakończenia roku szkolnego zostały wręczone dyplomy wzorowego ucznia i nagrody tym, którzy ciężko pracowali przez cały rok szkolny i otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Ich rodzice zostali obdarowani listami gratulacyjnymi.

              Nagrody otrzymali również uczniowie, którzy angażowali się w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, Spółdzielni Uczniowskiej oraz reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym.

  Pani dyrektor Jolanta Rosół wręczyła podziękowania wszystkim tym, którzy wspierali szkołę w jej działaniach.

      

   

 • INFORMACJA

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  WSZYSTKICH UCZNIÓW 

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

  W SZEWCACH NADOLNYCH

  ORAZ ICH RODZICÓW

  NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  DNIA 19 CZERWCA 2019R.

  O GODZ. 8.45 NA SALĘ WIEJSKĄ.

 • DZIEŃ PUSTEJ KLASY

  14 czerwca 2019r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pustej Klasy.

  Uczniowie klas 1-3 wybrali się na pobliską polanę, aby tam na łonie natury uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Odbyły się: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i społeczna. Założone cele zostały osiągnięte. Na dzieci czekał posiłek - kiełbaska z grilla, a później lody.

  Na łonie natury można uczyć się matematyki, odmierzać odcinki, mierzyć grubość pni drzew, nazywać rośliny i zwierzęta, śpiewać i rozwijać swoją sprawność motoryczną. Wypad był bardzo owocny, udany i upalny. 

 • KONKURS LOP - MIESZKAŃCY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH

  14 czerwca 2019 roku w Przedszkolu Miejskim nr 17 „Niezapominajka”
  w Kutnie
  odbyło się wręczenie nagród z XLII edycji konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zarząd LOP w Płocku. W tym roku tematem wiodącym byli „Mieszkańcy ekosystemów leśnych”.

  Celem konkursu było motywowanie dzieci i młodzieży do poznawania otaczającej przyrody i odkrywania nowej wiedzy przyrodniczej, poznanie środowiska leśnego i jego roli w przyrodzie, pogłębianie wiedzy o różnorodności gatunków roślin oraz zwierząt żyjących
  w polskich lasach.

   Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sylwetkę jednego gatunku flory lub fauny leśnej w swoim środowisku. Z naszej szkoły wzięło udział 8 uczniów z klas I – VIII. Wybrano 5 prac konkursowych, które zostały wysłane do zarządu LOP do Płocka. Prace konkursowe były ocenianie w dwóch kategoriach tj. kl. I – III oraz IV – VIII.

   

  Laureaci konkursu:

  II  miejsce  - Julia Antczak kl. VI

  II miejsce -  Julia Dominiak kl. I

  III miejsce – Igor Jóźwiak kl. VIII

  Wyróżnienie: Zuzanna Fercikowska  - kl. VI

 • WYCIECZKA DO TORUNIA I CIECHOCINKA

  12 czerwca 2019r. uczniowie klas I-III wzięli udział w wycieczce do Torunia i Ciechocinka. Celem wyjazdy było zwiedzenie starego miasta w Toruniu, poznanie historii miasta, w którym urodził się Mikołaj Kopernik, integrowanie zespołu podczas pieczenia pierników.

  Dzieci wzięły udział w seansie w planetarium p.t. "Kosmos dla najmłodszych". Przewodnik grupy opowiedziała o historii nie tylko Torunia, ale również losach terenów Polski leżących nad Wisłą. Wywołała się dyskusja na temat handlu dawniej i obecnie. Dzieci popłynęły również statkiem turystycznym "Wanda". Upał sprawił, że turyści szybko tracili siły, dlatego o godzinie 13 wszyscy zasiedli do obiadu.

  O godzinie 15 grupa przejechała do Ciechocinka, gdzie upajano się przepięknym widokiem kwiatowych dywanów. Dzieci z opiekunami spacerowały również w Parku Zdrojowym i Tężniowym. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni wrócili do domu.

 • MAZURY CUD NATURY

  Mogą tak stwierdzić uczniowie czterodniowej wycieczki na Mazury w dniach 11 – 14 czerwca 2019 r. Została zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

      Wycieczkowicze mieszkali w ośrodku wczasowym „Jakub” w Kruklankach nad jeziorem Gołdapiwo położonym we wschodniej części Wielkich Jezior Mazurskich.

         Program wycieczki obejmował najpiękniejsze i najciekawsze miejsca Warmii i Mazur.

         Pierwszy dzień dzieci rozpoczęły zwiedzaniem Muzeum Budownictwa Ludowego-  Parku Etnograficznego w Olsztynku. Spacerując po skansenie miały jedyną okazję zobaczyć unikalne chałupy z Powiśla, Warmii, Sambii i Małej Litwy. Szczególne zainteresowanie wzbudził zabytkowy budynek szkoły wiejskiej z Pawłowa, wiatrak „holender” z Dobrocina             z II połowy XIX w. Odmiennym punktem programu tego dnia był seans „Nasz wszechświat”  w planetarium w Olsztynie. Następnie uczniowie zwiedzali miasto. Przewodniczka oprowadziła po zakątkach tego pięknego, wyjątkowo zielonego miasta. Wszystkich zachwyciło, że przez całe miasto przepływa rzeka Łyna, którą można pokonać kajakiem oraz liczne zabytki.

       Drugiego dnia dzieci zwiedziły „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, Sanktuarium w Świętej Lipce i Zamek Krzyżacki w Rynie. Atrakcją w Świętej Lipce był koncert na najwspanialszych organach barokowych w Europie, których dodatkowym atutem są piękne ruchome figury.

        Głównym wydarzeniem trzeciego dnia był rejs statkiem po jeziorze Mamry oraz  zwiedzanie Giżycka z zabytkowym obrotowym mostem i Wieżą Ciśnień z 1900 r.

       Zwiedzanie Mikołajek, Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, Zakonu Staroobrzędowców w Wojnowie i Muzeum K. I. Gałczyńskiego Leśniczówki Pranie zakończyło wycieczkę.

         W trakcie wycieczki zrealizowano również z uczniami zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień  zakończone konkursem.

         Położenie ośrodka w Kruklankach oraz piękna pogoda stworzyły uczniom możliwość korzystania z kąpieli w jeziorze, zajęć sportowych i zajęć na świeżym powietrzu.

        Wyjazd na Warmię i Mazury okazał się ciekawym wydarzeniem, które zintegrowało szkoły z sąsiednich gmin, dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń, przyczyniło się do nawiązania znajomości i przyjaźni.

                                                  Dziękujemy kierownikowi wycieczki i opiekunom.

 • ZBIERALIŚMY NAKRĘTKI PLASTIKOWE

  W piątek 14 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu międzyszkolnego polegającego na zbieraniu nakrętek plastikowych. Został on ogłoszony przez grupę GoGreen działającą przy firmie Kellog we współpracy z Agencją Eventową Party Projekt.

  Uczniowie klasy IV okazali się najlepszymi zbieraczami, a klasa I i dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymali wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali torby upominkowe, w których znajdowały się między innymi  opaski Xiaomi  Miband 3, płatki Kellog i chipsy Pringles. Wyróżnieni otrzymali również smakołyki i gadgety firmy Kellogg.

 • Rozstrzygnięcie konkursów z Tygodnia z polskimi matematykami.

   Dnia 11 czerwca nastąpiło podsumowanie konkursów, które odbyły się podczas „Tygodnia z polskimi matematykami”.

  Zwycięzcami konkursu dla klas I-III pt. „Portret polskiego matematyka” okazała się liczna grupa uczniów składająca się z  14 osób. Pięknie wykonane prace plastyczne przez uczniów klasy I i II spowodowały, że komisja nie miała wyboru i musiała im wszystkim przyznać I miejsca. Prace bowiem były bardzo piękne i wykonane na wysokim poziomie. Do zwycięzców należeli: Julita Burzyńska, Marcel Gabryś, Wiktoria Grabowska, Lena Łuczak, Weronika Nikodemiak, Damian Stańczyk, Julia Dominiak, Przemysław Drzewoszewski, Julia Janicka, Antoni Kowalewski, Wiktoria Lewandowska, Kacper Maciejewski,  Marcelina Mrowicka, Oliwier Szczepaniak.

  Uczniowie klas IV-VI byli uczestnikami Turnieju wiedzy na temat słynnych polskich matematyków.  Konkurs miał charakter międzyklasowy.  Klasy IV, V i VI dzielnie walczyły o zwycięstwo w konkursie. Najlepszymi okazali się uczniowie klasy V,  którzy zajęli I miejsce. II miejsce równocześnie z taką samą liczbą punktów zajęła klasa IV i VI.

  Ostatni rozstrzygnięty konkurs był przeznaczony dla klasy VII i VIII. Uczniowie z tych klas mieli za zadanie wykonać prezentacje multimedialną pt. Wielki polski matematyk.

  A oto wyniki:

  I miejsce:

  - Anna Kowalczyk kl. VII

  - Marika Grzebielucha kl. VII

  - Patrycja Lickowska kl. VII

  - Julia Zielińska kl. VII

  - Filip Mrowicki kl. VIII

  II miejsce:

  - Patryk Kowalski kl. VII

  - Julia Frank kl.VIII

  III miejsce:

  - Kinga Trembaczyk kl. VIII

  - Alicja Włodarczyk kl. VIII

  Gratulujemy!

   

 • DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE

  Tradycyjnie jak co roku, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka tym razem pod hasłem DZIEŃ DZIECKA na sportowo i zdrowo

  31 maja spotkaliśmy się, by korzystać z bogatego programu.

  • Występ uczniów z okazji Dnia bez papierosa
  • Zajęcia na trampolinach dla dzieci i rodziców - Studio FITNESS –KONFITURA  
  • Matematyczny tor przeszkód  dla kl. IV-V
  • Matematyczny tor przeszkód dla uczniów z kl. 0,  I-III   oraz ich rodziców, rodzin
  • Bicie rekordów szkoły (pompki, deska, krzesełko)
  • Mini koncert dla mam w wykonaniu uczniów naszej szkoły
  • Rozgrywki w piłkę nożną   dla  kl. VI-VIII

   

  Najwięcej emocji wśród naszych uczniów wywołały konkurencje sportowo - matematyczne i rozgrywki w piłkę nożną przeprowadzone przez p. Elżbietę Zacharków wraz z wychowawcami.

  W międzyczasie uczniowie kl. VI-VIII wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowali wspólne Zdrowe i Kolorowe Śniadanie na trawie.

  Rada Rodziców zadbała o słodkości własnego wypieku oraz napoje dla dzieci oraz zapewniła zjeżdżalnię chętnie obleganą przez najmłodszych.     

  Wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział w konkurencjach sportowo – matematycznych oraz za ustalenie Rekordów Szkoły. 

  Dziękujemy przybyłym rodzicom za pomoc i wspólną zabawę .    

  Zapraszamy do dalszej współpracy.

 • KONKURSY - SUROWCE WTÓRNE

  11 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie całorocznej zbiórki surowców wtórnych pod hasłem „Super zbieracz makulatury i aluminium”.

  Celami konkursu było przede wszystkim: uwrażliwienie uczniów na konieczność zbiórki materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia (recyklingu); kształtowanie nawyku segregacji odpadów; uświadomienie rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody.

  Konkurs polegał na zbiórce: puszek aluminiowych (po napojach, karmach dla zwierząt, produktach spożywczych typu kukurydza, groszek; kandyzowanych owocach) sprasowanych (zgniecionych), makulatury wiązanej w pęczki oraz plastikowych nakrętek. Uczniowie każdej klasy systematycznie zbierali surowce wtórne, a masa zebranych surowców przeliczana została na jednego ucznia, a także na klasę.


  Zwycięzcy konkursu w kategorii „Super zbieracz makulatury”

  I  miejsce  -  Oliwia Wiśniewska – 148 kg

  II miejsce -  Kinga Trembaczyk – 100 kg

  III miejsce – Weronika Kowalewska -  64kg

  Wyróżnienie: Wiktoria Grabowska – 35 kg


  Zwycięzcy konkursu w kategorii „Super zbieracz nakrętek plastikowych”

  I  miejsce  -  Mateusz Rzepnikowski – 52 kg

  II miejsce -  Nadia Miszczak – 29 kg

  III miejsce – Oliwia Wiśniewska -  19 kg


  Zwycięzcy konkursu w kategorii „Super zbieracz aluminium”

  Wyróżnienie: Igor Jóźwiak – 1kg


  W kategorii klas zbiórki surowców wtórnych:

  I miejsce: klasa IV – 267 kg

  II miejsce: klasa VIII – 168 kg

  III miejsce: klasa II – 134 kg


 • Zuchy i harcerze na wycieczce na Ziemi Łowickiej

  W czwartek 6 czerwca zuchy i harcerze wraz z opiekunkami Katarzyną Traczyk, Anną Zawiślak, Elżbietą Gajewską i Małgorzatą Roszewską byli na wycieczce  w Arkadii, Nieborowie,  Sromowie i Łowiczu.

  Pierwszym punktem naszej wyprawy była Arkadia. Zwiedzaliśmy przepiękny Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej, stworzony w stylu angielskim. Podziwialiśmy w nim  niezwykłe budowle: Świątynię Diany,  Przybytek Arcykapłana, Dom Murgabiego, Domek Gotycki z grotą Sybilli oraz  Akwedukt.  Spacerując tam, czuliśmy się trochę jak w Zaczarowanym Ogrodzie.

  Potem pojechaliśmy do Nieborowa, aby tam  zobaczyć ogród barokowy w stylu regularnym (francuskim). Widzieliśmy piękny barokowy pałac i niezwykły ogród znajdujący się za pałacem.

  W Sromowie zwiedziliśmy Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich. Podziwialiśmy piękne drewniane, ruchome figury z drewna poukładane w sceny rodzajowe; łowickie wycinanki; pająki; liczne obrazy, a także oryginalne łowickie stroje ludowe; skrzynie;  kredensy. Ponadto widzieliśmy różne pojazdy konne i maszyny rolnicze. Zakupiliśmy sobie pamiątki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

  W Łowiczu poszliśmy na pyszne lody do lodziarni Łowiczanka. Potem z panią przewodnik zwiedziliśmy Bazylikę katedralną,  Muzeum w Łowiczu  

  i znajdujący się obok niego miniskansen. Poznaliśmy  historię Ziemi Łowickiej oraz kulturę Księżaków. Zobaczyliśmy tam modele i zdjęcia dotyczące architektury regionu,  narzędzia rolnicze, wyroby rzemiosła, kolekcję  pasiastych ludowych strojów łowickich, elementy dekoracyjne izb księżackich (wycinanki: tradycyjne „kodry’, „gwiozdy” i tasiemki, oraz inne formy dekoracyjne: pająki, bukiety papierowe i wełniane, wydmuszki zdobione papierem). W miniskansenie mogli obejrzeć najstarsze, przeniesione z terenu dawnego Księstwa Łowickiego budynki mieszkalne i gospodarcze wraz z wyposażeniem oraz dawne sprzęty i pojazdy używane w gospodarstwie wiejskim. 

  Była to bardzo udana wycieczka. Na długo zostanie w naszej pamięci.

   

 • PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

  4 czerwca 2019 roku uczniowie klas I-III z wychowawcami wzięli udział w podsumowaniu warsztatów umuzykalniająco-taneczno-plastyczno-teatralnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie. Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych zaprezentowali swoje umiejętności i zainteresowania podczas pięknego występu pt. "Geografia na wesoło". Występujący jak i widzowie wyruszyli w podróż dookoła świata. Młodzi artyści zauroczyli publiczność piosenkami i tańcami charakterystycznymi dla danego zakątka świata. Występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Warsztaty były bardzo ciekawym doświadczeniem dla dzieci jak i dla nauczycieli. Uczniowie przyznali, że w przyszłym roku chętnie wezmą udział w kolejnej edycji warsztatów. 

 • TYDZIEŃ Z WYBITNYMI POLSKIMI MATEMATYKAMI

               Ostatni tydzień maja w naszej szkole był „SPOTKANIEM Z POLSKIMI MATEMATYKAMI”. Uczniowie klasy VIII przygotowali akademię, pt. „Rok 2019 Rokiem Matematyki”, podczas której przybliżyli wszystkim zgromadzonym dlaczego Senat Rzeczpospolitej polskiej ustanowił rok 2019 rokiem matematyki. Zapoznali uczniów z zasługami polskich matematyków dla światowej nauki, które miały miejsce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

             Uczniowie mogli również poznać bliżej sylwetki wybitnych polskich matematyków z przygotowanej pod kierunkiem p. M.Roszewskiej gazetki szkolnej.

              Młodsi uczniowie z klas I - III malowali podobizny matematyków i wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Portret polskiego matematyka”. Uczniów klas VII – VIII  przygotowywali prezentacje multimedialne pt. „Wielki polski matematyk”, zaś z klas IV – VI uczestniczyli w  turnieju wiedzy nt. słynnych polskich matematyków rozwiązując krzyżówki oraz tworząc plansze z biografiami matematyków.

              Zmagania matematyczne zakończył matematyczno-sportowy tor przeszkód przeprowadzony podczas obchodów Dnia Dziecka.

              Tydzień ten obfitował we wszelkiego rodzaju działania mające  na celu poszerzyć wiedzę nt. osiągnięć polskich matematyków, a także podkreślić rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa.  Mamy nadzieję, ze przedstawiony harmonogram Jubileuszowego roku matematyki w naszej szkole wszystkim się spodobał, a podejmowane działania zaowocują wzrostem zainteresowania matematyką.

 • Konkurs plastyczny – „Tangram –malowanie na papierze”

  W marcu 2019 r. został przeprowadzony w naszej szkole szkolny konkurs plastyczny „Tangram – malowanie na papierze”. Zorganizowano go w ramach „Jubileuszowego Roku Matematyki”. 

  Do konkursu przystąpiło 23 uczniów z klas  I – III.  Każdy uczeń wykonał  pracę plastyczną przedstawiającą postać lub sytuację składającą się z figur tangramu.    Komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  I miejsce dla Antoniego Kowalewskiego z kl. I i Szymona Kubiaka z klasy I,

  II miejsca dla Oliwiera Szczepaniaka  z kl. I i Wiktorii Grabowskiej z klasy II,

  III miejsca dla Wiktorii Wieczorek z kl. III i Igora Kunickiego z kl. III.

  Ponadto Komisja wyróżniła: Damiana Stańczyka  z kl. II . Zwycięscy konkursu otrzymają  pamiątkowe dyplomy  i  upominki.

 • TURNIEJ MATEMATYCZNY

  Uczniowie klas I-III wzięli udział w TURNIEJU MATEMATYCZNYM zorganizowanym w naszej szkole w związku z Rokiem Matematyki. Dzieci zostały podzielone na cztery zespoły. Wybrały spośród siebie czterech liderów. Rozwiązywały zadania z treścią, odmierzały odcinki, odczytywały godziny na zegarze, wskazywały temperaturę powietrza, rozwiązywały działania, rysowały ilustracje do treści zadania tekstowego. Wszystkie zadania były punktowane przez nauczycieli – wychowawców. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością wykorzystywania wiedzy w praktyce. Praca w grupach dała im wiele zabawy ale również uczyła. Zamierzone cele zostały osiągnięte. Zastosowano ciekawe metody i formy pracy. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych
  Szewce Nadolne 14
  99-311 Bedlno
  woj. łódzkie
 • (024)3830044 Fax:(024)3830044

Galeria zdjęć